Sklep

Zamów szkolenie lub usługę

Neuroobrazowanie w diagnostyce najczęstszych chorób otępiennych

Rodzaj szkolenia online, platforma Zoom.

Szkolenie skierowane jest do neuropsychologów i psychologów w trakcie specjalizacji z neuropsychologii oraz do lekarzy specjalistów i w trakcie specjalizacji zainteresowanych tematem, np. rezydentów psychiatrii i psychiatrów. Szkolenie dotyczy trzech najczęściej diagnozowanych chorób otępiennych: choroby Alzheimera, otępienia naczyniowego i otępienia czołowo-skroniowego.

490,00 

Program szkolenia opiera się na krótkich prezentacjach teoretycznych oraz szeregu studiów przypadków osób z rozpoznaniem otępienia z naciskiem na analizę badań neuroobrazowych wykonanych techniką rezonansu magnetycznego. Neuroobrazowanie metodą rezonansu magnetycznego stało się standardową metodą oceny występowania i nasilenia atrofii mózgu w przebiegu chorób neurozwyrodnieniowych. Stanowi nierzadko rozstrzygającą informację diagnostyczną. W czasie szkolenia metoda ta zostanie skontrastowana również z innymi metodami neuroobrazowania.
Dlaczego szkolenie kierowane jest nie tylko do lekarzy, ale również do psychologów? Doświadczenia naszego Zespołu pokazują, że rozumienie przez neuropsychologa opisu radiologicznego, a także umiejętność oceny lokalizacji i nasilenia zaników mózgowia oraz powiązania ich z objawami klinicznymi stanowi cenną umiejętność. Poza walorem diagnostycznym, ubogaca to pracę neuropsychologa i sprawia, że jest ona dla niego ciekawsza. Co więcej, pozwala pełniej zrozumieć kliniczne objawy pacjenta lub jego rezerwę poznawczą.
Szkolenie zostało opracowane na realnym materiale klinicznym i zostanie poprowadzone przez doświadczonego specjalistę neurologa, który na co dzień pracuje w zespole diagnostycznym specjalizującym się w diagnozie różnicowej chorób otępiennych. Materiał zaprezentowany zostanie przystępnym językiem z naciskiem na praktyczne wskazówki interpretacyjne. Zalecamy, aby uczestnik szkolenia posiadał ogólną wiedzę na temat neuroanatomii mózgu. Spotkanie będzie miało charakter interaktywny z możliwością zadawania pytań i z pracą grupową w trakcie, aby móc poćwiczyć analizę zdjęć MRI.
Program szkolenia:
  • krótkie wprowadzenie na temat techniki rezonansu magnetycznego – zasada działania, rodzaje sekwencji oraz ich zastosowanie w diagnostyce otępień,
  • kiedy pacjent z podejrzeniem otępienia powinien zostać skierowany na badanie MRI głowy,
  • ograniczenia metody w diagnostyce chorób otępiennych,
  • symptomatologia i różnicowanie choroby Alzheimera, otępienia naczyniopochodnego, otępienia czołowo-skroniowego – przypomnienie,
  • różne mechanizmy atrofii w wymienionych choroba otępiennych,
  • jak oglądać zdjęcia MRI pod kątem chorób otępiennych, jakie sekwencje MRI wykorzystywać w tym celu, gdzie szukać charakterystycznych zmian,
  • jak wyglądają typowe zmiany w zdjęciach MRI w chorobie Alzheimera i otępieniu czołowo-skroniowym,
  • jak wyglądają zmiany naczyniowe obserwowane w przebiegu otępienia naczyniopochodnego,
  • kiedy zdjęcia neuroobrazowe mogą wprowadzać diagnostę w błąd.

Certyfikat/zaświadczenie:

Uczestnicy kursu otrzymują certyfikat ukończenia kursu w formie elektronicznej (PDF) do samodzielnego druku. Istnieje możliwość przesłania wydruku wysokiej jakości pocztą tradycyjną. Koszt usługi to 25 zł. Usługę dodasz do koszyka tutaj.

Informacje dodatkowe

Wariant

23.03.2024