Prezenty poprawiają nastrój…temu kto daje…

Prezenty poprawiają nastrój…temu kto daje…

Co się dzieje w naszym mózgu, gdy dajemy prezenty? Czemu ludzie siebie nawzajem obdarowują? I kto podczas dawania korzysta, czy tylko dający?

Nawet zwierzęta dają sobie prezenty 

Obdarowywanie ma długą historię. Prezenty robią sobie nawet zwierzęta. Etolog, Irenäus Eibl-Eibesfeldt opisał dawanie sobie podarków przez ptaki (podczas zastępowania siebie w gnieździe), prezentami były drobne patyczki lub niewielkie porcje żywności. Zachowanie takie miało służyć nawiązaniu więzi. Biolodzy znają wiele gatunków zwierząt, które obdarowują samice w okresie godowym. Pewien gatunek pająka, tego typu zwyczajom zawdzięcza swoją nazwę: darownik przedziwny. Samce darownika przygotowują dla samic starannie oplecioną pajęczą siecią martwą muchę. Ma ona nakłonić samicę do kopulacji. Z kolei pingwiny białobrewe darują swoim wybrankom starannie wybrany kamień. Przyrodnicy obserwują także jak na przykład wilki, lisy przynoszą swoim dzieciom fragmenty upolowanych zwierząt, które nie nadają się do zjedzenia. Prawdopodobnie mają one posłużyć do nauki i … zabawy. 

Podarki w społeczeństwach pierwotnych

Etnografowie opisują wiele obrzędów polegających na wręczaniu prezentów wśród plemiona pierwotnych. Na przykład na wyspach Trobiand i Melanezji słynny polski antropolog Bronisław Malinowski zaobserwował obrzęd kula. To święto, podczas którego członkowie plemienia obdarowują się różnymi nieużytecznymi przedmiotami na przykład biżuterią: naszyjnikami, bransoletkami. 

Antropolodzy uważają, że rytuały związane z dawaniem prezentów u plemion pierwotnych miały łagodzić agresję i inicjować więź. 

Kto daje najwięcej?

Badaczki: Sharon Beatty, Lynn Kahle i Pamela Homer (1991) sprawdzały jakie związki zachodzą między zachowaniami związanymi z dawaniem prezentów, a wartościami ważnymi dla osób badanych. Okazało się, że osoby aktywne społecznie, dla których wartością są bliskie stosunki z innymi ofiarowywały więcej prezentów i wkładały więcej energii w ich wybór, mniej podarków robili badani skoncentrowani raczej na własnej osobie, mniej aktywni społecznie i nastawieni bardziej hedonistycznie.

prezenty poprawiają nastrój
Nawet drobne prezenty poprawiają nastrój.

Naukowcy pochylając się nad zagadnieniem cech obiektu wybieranego na prezent ustalili, że mają one związek z tym jak cechy obdarowywanego widzi dający prezent (co pewnie nie jest zaskakujące). Ciekawy jest drugi czynniki decydujący o wyborze podarku, to idealny obraz siebie, który poprzez prezent może być rzutowany na osobę obdarowaną (Paluchowski). 

Co się dzieje w naszym mózgu gdy dajemy?

Naukowcy z wydziału ekonomii Uniwersytetu w Zurychu, Philippe Tobler i Ernst Fehr badali mózgi osób, które mają kogoś obdarować. Badacze sprawdzali w jaki sposób obszary mózgu komunikują się kiedy mamy zamiar kogoś obdarować. Okazało się, że darczyńcy mają pozytywne odczucia. W mózgu wzmaga się produkcja neuroprzekaźników, które uznaje się za związane z odczuwaniem szczęścia. 

Przebadano 50 osób. Obiecano im określoną sumę pieniędzy. Część osób miała przeznaczyć pewną kwotę na inną osobę, którą znają, druga część grupy miała zachować całość dla siebie (grupa kontrolna).

Podczas eksperymentu mierzono aktywność w trzech obszarach mózgu, uważanych za odpowiedzialne za zachowania prospołeczne, związane z odczuwaniem szczęścia i podejmowaniem decyzji. Uczestnicy badania musieli także oszacować poziom odczuwanego szczęścia przed i po eksperymencie. Okazało się, że, ci którzy obdarowali inną osobę byli szczęśliwsi. Nie odnotowano jednak korelacji między poziomem szczęścia, a wydaną na inną osobę kwotą. 

Nie pozostaje nam nic innego jak obdarowywać innych, aby uszczęśliwić siebie samych.

Co komu podarować?

Badacze zwrócili uwagę na to co komu dajemy. Okazało się, że w im bardziej zażyłych stosunkach jesteśmy z obdarowywaną osobą, tym bardziej intymny charakter ma podarek.

Podziel się: