Psychoterapia i pomoc psychologiczna

Psychoterapia i pomoc psychologiczna skierowana jest do osób dorosłych, które:
doświadczają długotrwałego, niesłabnącego napięcia psychicznego; zmagają się z zaburzeniami emocjonalnym (zaburzenia lękowe, depresyjne); mają trudności w zaadaptowaniu się do zmian w życiu osobistym i pracy;
doświadczają trudności w relacjach z innymi ludźmi (m.in. w związkach, małżeństwie).