Dorośli

Pomoc psychologiczna i psychoterapia skierowana jest do osób dorosłych, które:
 • doświadczają długotrwałego, niesłabnącego napięcia psychicznego;
 • zmagają się z zaburzeniami emocjonalnym (zaburzenia lękowe, depresyjne);
 • mają trudności w zaadaptowaniu się do zmian w swoim otoczeniu;
 • zauważają ograniczoną zdolność kontrolowania własnych myśli, emocji, zachowania;
 • doświadczają szeroko rozumianych trudności w relacjach z innymi ludźmi, w tym w związkach partnerskich, małżeństwie;
 • znajdują się w kryzysie w związku z wydarzeniami życiowymi (np. utrata pracy, śmierć bliskiej osoby, zdrada);chcą uporządkować swoje życie psychiczne;
 • przeżywają szeroko rozumiany dyskomfort psychiczny związany z własnymi potrzebami seksualnymi, mają trudności w zaakceptowaniu siebie, swojej płciowości lub orientacji seksualnej;
 • utracili motywację do pracy, czują się wypaleni zawodowo, mają problemy egzystencjalne;
 • zmagają się z takimi trudnościami jak choroby psychiczne, zaburzenia osobowości, zaburzenia emocjonalne i zaburzenia adaptacyjne;
 • korzystają z leczenia psychiatrycznego i poszukują dodatkowo niefarmakologicznych metod leczenia;
 • a także którzy nie potrafią nazwać tego, co przeżywają i chcą porozmawiać o tym z psychologiem.
  a
Konsultacje i poradnictwo psychoseksuologiczne oraz terapia seksuologiczna. Oferta pomocy w tym obszarze dotyczy m.in. takich problemów jak:
 • brak lub utrata potrzeb seksualnych;
 • odczuwanie lęku/niechęci przed współżyciem;
 • nadmierny popęd seksualny;
 • nietypowe potrzeby seksualne;
 • przeżywanie negatywnych emocji w związku z odczuwanymi potrzebami seksualnymi;
 • trudności w osiąganiu orgazmu;
 • odczuwanie bólu podczas stosunku;
 • przedwczesny/opóźniony wytrysk;
 • zaburzenia erekcji;
 • niekontrolowane korzystanie z pornografii itp.

Oferowana pomoc psychoseksuologiczna obejmuje także:

 • wsparcie dla osób nieheteroseksualnych i ich rodzin,
 • wsparcie dla osób transpłciowych, interseksualnych i ich rodzin,
 • konsultacje dla rodziców dotyczące rozwoju psychoseksualnego dzieci i młodzieży.

KIEDY WARTO UDAĆ SIĘ DO PSYCHOLOGA? Przeczytaj na blogu.
LEKARZ SEKSUOLOG CZY PSYCHOLOG SEKSUOLOG? Do kogo zwrócić się o pomoc?


W zależności od indywidualnych potrzeb praca z psychologiem może opierać się na psychoedukacji, krótkoterminowej interwencji psychologicznej lub na długoterminowym kontakcie terapeutycznym. Forma pracy ustalana jest po wstępnych spotkaniach konsultacyjnych.
Nasz gabinet jest przyjazny wszystkim bez względu na wyznanie, tożsamość psychoseksualną czy naturę przeżywanych trudności.

[lptw_recentposts layout=”grid-medium” post_type=”post” link_target=”self” category_id=”13,36″ fluid_images=”true” height=”450″ featured_height=”450″ min_height=”0″ space_hor=”10″ space_ver=”10″ columns=”3″ order=”DESC” orderby=”date” posts_per_page=”3″ post_offset=”0″ reverse_post_order=”false” exclude_current_post=”false” color_scheme=”dark” override_colors=”false” background_color=”#4CAF50″ text_color=”#ffffff” excerpt_show=”true” excerpt_lenght=”25″ ignore_more_tag=”false” read_more_show=”true” read_more_inline=”true” read_more_content=”Czytaj dalej →” show_date_before_title=”false” show_date=”false” show_time=”false” show_time_before=”false” show_subtitle=”false” date_format=”d.m.Y” time_format=”H:i” no_thumbnails=”show”]