kontakt@pro-psyche.pl Numer telefonu do wybranego specjalisty znajdziesz w zakładce Kontakt.

Pewność siebie – czym jest i skąd się bierze?

Pewność siebie jest jednym z kluczowych aspektów decydujących o sukcesie lub porażce sportowca. Okazuje się, że najlepszymi zawodnikami są ci, którzy posiadają silną wiarę w swoje umiejętności.

Czym właściwie jest pewność siebie?

Jednoznaczne zdefiniowanie pewności siebie nie jest możliwe, albowiem psychologowie sportu różnie określają to pojęcie. Najczęściej jednak termin pewność siebie odnosi się do wiary w udane wykonanie określonych zachowań. Karageorghis i Terry uznają, że pewność siebie to przekonanie człowieka o własnych umiejętnościach, za sprawą których jest on w stanie uczynić wszystko, aby sprostać stojącemu przed nim zadaniu[1].

Pewność siebie jest ważnym czynnikiem w utrzymani wysokich osiągnięć sportowych.

Skąd bierze się przekonanie o swojej wartości?

Źródeł pewności siebie można szukać w osiągnięciach sportowych, doświadczeniach zastępczych, perswazji słownej, stanach fizjologicznych, stanach emocjonalnych, wizualizacji, autoprezentacji fizycznej, wsparciu społecznym, przywództwie trenera czy komfortowym środowisku[2]. Wyróżnia kilka technik, dzięki którym można przywrócić pewność siebie:

  • manipulacja czynnikami otoczenia – włączenie w sytuacje treningowe elementów, które zwiększają skuteczność wykonywanych działań;
  • skuteczne wyznaczenie celów – cel nadrzędny warto podzielić na mniejsze i bardziej realne;
  • mowa wewnętrzna – pozytywny dialog z samym sobą;
  • pozytywna przeszłość – przywoływanie w pamięci udanych występów, przypomnienie sobie udanych czynności, zagrań, akcji, skupienie się na mocnych stronach
  • modelowanie ról – obserwacja innych zawodników i wyobrażenie sobie jak oni funkcjonują;
  • techniki wyobrażeniowe – tworzenie w umyśle wielozmysłowych obrazów udanych zachowań[3].

Pomysły na wzmacnianie pewności siebie przy współpracy z psychologiem sportu, trenerem czy też te pochodzące od samego sportowca mogą go przybliżyć do dobrych wyników. Sportowcy powinni mieć świadomość, że pewność siebie nie leży wcale w rękach przypadku i jest równie ważna co umiejętności sportowe.


[1] C.I. Karageorghis, P.C. Terry, Psychologia dla sportowców, Zielonka 2014, s.121.

[2] T. Morris, J. Summers, Psychologia sportu. Strategie i techniki, Warszawa 1998, s. 105-117.

[3] W. Aksamit, Wpływ pewności siebie na skuteczność działania sportowego, „Sporty Wyczynowy”, nr 7-8 2005, s.47-48.

Print Friendly, PDF & Email