Neuroafektywne aspekty rozwoju i psychoterapii zaburzeń osobowości

W jaki sposób neuronauka integruje wiedzę różnych nurtów terapeutycznych na temat zaburzeń osobowości

}

Godziny szkoleniowe

9-10.12.2023, 16h

Certyfikat

Tak

Miejsce

Platforma online

Inwestycja

od 790 zł

Opis szkolenia:

Szkolenie jest rozszerzeniem szkolenia Neuronauka w profilaktyce, pomocy psychologicznej i psychoterapii. Skierowane jest do psychologów, pedagogów, psychoterapeutów i studentów tych kierunków oraz osób szkolących się w zakresie psychoterapii i pomocy psychologicznej. Składa się z dwóch części: teoretycznej i warsztatowej. Podczas szkolenia omówione zostaną wyniki najnowszych badań z zakresu neuronauki i psychoterapii, które ukazują ważną funkcję neuronauki, jako wiedzy integrującej różne nurty i szkoły terapeutyczne.

W trakcie spotkań przybliżone zostaną zagadnienia neuroanatomiczne dotyczące głównych części ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego związane z rozwojem i zaburzeniami regulacji emocjonalnej. W sposób przejrzysty, hierachiczny i inspirujący omówimy związek budowy mózgu, działania jego poszczególnych części z zachowaniem się człowieka na co dzień, ale również z procesami terapeutycznymi, które obserwujemy w gabinecie.

W dalszej części szkolenia omówione zostaną koncepcje rozwoju emocjonalnego i społecznego kluczowe dla zrozumienia rozwoju układu nerwowego i powstawania psychopatologii. Będą to m.in.: współczesna teoria przywiązania, teoria poliwagalna, teoria emocji podstawowych w ujęciu neurobiologii afektywnej. Omówione zostaną również obecnie wiodące metody pracy terapeutycznej w  przypadku zaburzeń osobowości – terapia schematów i terapia skoncentrowana na przeniesieniu. 

Uczestnik szkolenia dowie się m.in.:

  • w jaki sposób relacja terapeutyczna jest lecząca dla osób cierpiących na zaburzenia osobowości,
  • dlaczego w relacji terapeutycznej aktywizują się tak silnie wczesnodziecięce wzorce relacji z ważnymi obiektami/wczesnodziecięce schematy poznawcze,
  • co zadziewa się na sesjach terapeutycznych, gdy dochodzi do „leczenia”,
  • jaki rodzaj dialogu jest najbardziej terapeutyczny, czym jest interpretacja z punktu widzenia procesów neuroafektywnych.

Zdobyta na szkoleniu wiedza ma umożliwić terapeutom lepsze zrozumienie procesów afektywnych, które mają miejsce w trakcie psychoterapii zaburzeń osobowości. Terapeuta może zobaczyć trudności pacjenta z innej perspektywy, chodzi m. in.: o prezentowany w czasie sesji opór psychologiczny i towarzyszące mu reakcje fizjologiczne. Korzystając z tej wiedzy terapeuta może poszerzyć swoje rozumienie zasadności aktywizacji i dezaktywizacji emocji w czasie sesji terapeutycznej. Neuroafektywne koncepcje zmiany w psychoterapii pozwalają również na pełniejsze przyjrzenie się procesom przeciwprzeniesienia, co również zostanie omówione na szkoleniu.

Szkolenie nie wymaga wcześniejszej wiedzy na temat budowy mózgu. Będzie prowadzone zrozumiałym i prostym językiem, lecz przy zachowaniu pełnej poprawności merytorycznej! W czasie prezentacji wykorzystane zostaną interaktywne atlasy anatomiczne, animacje. Uczestnicy otrzymają atrakcyjne skrypty neuroanatomiczne przedstawiające skrót materiału ze szkolenia. W trakcie prezentacji uczestnicy będą zapraszani do udziału w quizach, nie tylko dla przyjemności, ale również dla utrwalania zdobywanej wiedzy. 

W trakcie szkolenia analizowane będą zapisy i fragmenty sesji terapeutycznych. Praktyczne odniesienia czynione będą w oparciu o moje doświadczenie w pracy w gabinecie psychoterapeutycznym, w tym z pacjentami z zaburzeniami neurologicznymi oraz doświadczenie z pracy na oddziale neurologii.

Po szkoleniu uczestnicy otrzymają prezentację prowadzącego oraz zbiór literatury, na której oparte zostało szkolenie. Część szkolenia zostanie również udostępniona na pewien czas do ponownego odtworzenia.

 

Więcej informacji wkrótce!

Planowany termin szkolenia: 9-10 Grudnia 2023 (termin zostanie potwierdzony na koniec sierpnia)

,nformacje o osobie prowadzącej:

mgr Łukasz Warchoł, psycholog, psychoterapeuta, neuropsycholog (w trakcie specjalizacji), wykładowca akademicki, autor artykułów naukowych i popularnonaukowych; dyrektor Centrum Neurologii, Neuropsychologii i Psychogeriatrii „Promente” Więcej informacji…

Organizator:

Szkolenie organizowane przez PROPSYCHE Sp. z o. o.