Neuroafektywne aspekty rozwoju i psychoterapii zaburzeń osobowości

W jaki sposób neuronauka integruje wiedzę różnych nurtów terapeutycznych na temat zaburzeń osobowości

}

Godziny szkoleniowe

16h

Certyfikat

Tak

Miejsce

Platforma online

Inwestycja

od 490 zł

Opis szkolenia:

Szkolenie jest rozszerzeniem szkolenia Neuronauka w profilaktyce, pomocy psychologicznej i psychoterapii. Skierowane jest do psychologów, pedagogów, psychoterapeutów i studentów tych kierunków oraz osób szkolących się w zakresie psychoterapii i pomocy psychologicznej. Składa się z dwóch części: teoretycznej i warsztatowej. Podczas szkolenia omówione zostaną wyniki najnowszych badań z zakresu neuronauki i psychoterapii, które ukazują ważną funkcję neuronauki, jako wiedzy integrującej różne nurty i szkoły terapeutyczne.

W trakcie spotkań przybliżone zostaną zagadnienia neuroanatomiczne dotyczące głównych części ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego związane z rozwojem i zaburzeniami regulacji emocjonalnej. W sposób przejrzysty, hierachiczny i inspirujący omówimy związek budowy mózgu, działania jego poszczególnych części z zachowaniem się człowieka na co dzień, ale również z procesami terapeutycznymi, które obserwujemy w gabinecie.

W dalszej części szkolenia omówione zostaną koncepcje rozwoju emocjonalnego i społecznego kluczowe dla zrozumienia rozwoju układu nerwowego i powstawania psychopatologii. Będą to m.in.: współczesna teoria przywiązania, teoria poliwagalna, teoria emocji podstawowych w ujęciu neurobiologii afektywnej. Omówione zostaną również obecnie wiodące metody pracy terapeutycznej w  przypadku zaburzeń osobowości – terapia schematów i terapia skoncentrowana na przeniesieniu. 

Uczestnik szkolenia dowie się m.in.:

  • w jaki sposób relacja terapeutyczna jest lecząca dla osób cierpiących na zaburzenia osobowości,
  • dlaczego w relacji terapeutycznej aktywizują się tak silnie wczesnodziecięce wzorce relacji z ważnymi obiektami/wczesnodziecięce schematy poznawcze,
  • co zadziewa się na sesjach terapeutycznych, gdy dochodzi do „leczenia”,
  • jaki rodzaj dialogu jest najbardziej terapeutyczny, czym jest interpretacja z punktu widzenia procesów neuroafektywnych.

Zdobyta na szkoleniu wiedza ma umożliwić terapeutom lepsze zrozumienie procesów afektywnych, które mają miejsce w trakcie psychoterapii zaburzeń osobowości. Terapeuta może zobaczyć trudności pacjenta z innej perspektywy, chodzi m. in.: o prezentowany w czasie sesji opór psychologiczny i towarzyszące mu reakcje fizjologiczne. Korzystając z tej wiedzy terapeuta może poszerzyć swoje rozumienie zasadności aktywizacji i dezaktywizacji emocji w czasie sesji terapeutycznej. Neuroafektywne koncepcje zmiany w psychoterapii pozwalają również na pełniejsze przyjrzenie się procesom przeciwprzeniesienia, co również zostanie omówione na szkoleniu.

Szkolenie nie wymaga wcześniejszej wiedzy na temat budowy mózgu. Będzie prowadzone zrozumiałym i prostym językiem, lecz przy zachowaniu pełnej poprawności merytorycznej! W czasie prezentacji wykorzystane zostaną interaktywne atlasy anatomiczne, animacje. Uczestnicy otrzymają atrakcyjne skrypty neuroanatomiczne przedstawiające skrót materiału ze szkolenia. W trakcie prezentacji uczestnicy będą zapraszani do udziału w quizach, nie tylko dla przyjemności, ale również dla utrwalania zdobywanej wiedzy. 

W trakcie szkolenia analizowane będą zapisy i fragmenty sesji terapeutycznych. Praktyczne odniesienia czynione będą w oparciu o moje doświadczenie w pracy w gabinecie psychoterapeutycznym, w tym z pacjentami z zaburzeniami neurologicznymi oraz doświadczenie z pracy na oddziale neurologii.

Po szkoleniu uczestnicy otrzymają prezentację prowadzącego oraz zbiór literatury, na której oparte zostało szkolenie. Część szkolenia zostanie również udostępniona na pewien czas do ponownego odtworzenia.

 

Informacje o osobie prowadzącej:

mgr Łukasz Warchoł, psycholog, psychoterapeuta, neuropsycholog (w trakcie specjalizacji), wykładowca akademicki, autor artykułów naukowych i popularnonaukowych; dyrektor Centrum Neurologii, Neuropsychologii i Psychogeriatrii „Promente” Więcej informacji…

Organizator:

Szkolenie organizowane przez PROPSYCHE Sp. z o. o.