kontakt@pro-psyche.pl Numer telefonu do wybranego specjalisty znajdziesz w zakładce Kontakt.

Metody pracy

POMOC PSYCHOLOGICZNA – KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE I PSYCHOSEKSUOLOGICZNE

Ten rodzaj pracy opiera się na poradnictwie psychologicznym i psychoedukacji – psycholog zachęca pacjenta do rozmowy i skupia się na redukcji jego trudności w psychicznym radzeniu sobie z aktualnymi problemami życiowymi oraz na adaptacji do określonej sytuacji. W odróżnieniu od psychoterapii, psychoedukacja i poradnictwo psychologiczne nie mają na celu trwałej zmiany osobowości. Intensywność i długość sesji zależy od indywidualnych potrzeb klienta i oceny terapeuty. W ramach konsultacje psychologicznych świadczę również pomoc psychoseksuologiczną, skierowaną do osób, doznających trudności związanych z aktywnością seksualną, własnymi potrzebami seksualnymi, tożsamością płciową oraz orientacją seksualną.

PSYCHOTERAPIA w nurcie psychodynamicznym

Standardowo sesje terapeutyczne odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu i trwają 45 – 50 minut. W zależności od natury zgłaszanych przez pacjenta trudności, psychoterapeuta proponuje mniej lub bardziej intensywną pracę terapeutyczną. Zanim jednak terapeuta rozpocznie z pacjentem właściwą pracę psychoterapeutyczną, pierwsze 2-3 spotkania poświęca się na zebranie wywiadu, poznanie pacjenta i ocenę jego potrzeb. Na tej podstawie psychoterapeuta proponuje rodzaj dalszej pracy oraz jej intensywność.

Psychoterapia jest formą pracy terapeutycznej, której celem jest poprawa zdrowia psychicznego pacjenta, opiera się na pogłębionej pracy i wykorzystuje techniki klaryfikacji, konfrontacji oraz interpretacji. To, co wyróżnia psychoterapię psychodynamiczną na tle innych metod pracy psychoterapeutycznych to założenie, że część naszego funkcjonowania psychicznego nie jest świadoma, a co z tego wynika poprawa funkcjonowania lub jego zmiana nie jest możliwa, opierając się wyłącznie na pracy z uwzględnieniem dotychczas uświadomionych problemów, emocji, czy ogólniej – treści psychicznych. Poprawa zdrowia psychicznego pacjenta/tki odbywa się m.in. dzięki uświadomieniu sobie mechanizmów funkcjonowania psychicznego, które dotychczas pozostawały nieuświadomione, a które miały aktywny wpływ na jakość życia pacjenta/tki, a następnie ich przepracowaniu w relacji terapeutycznej.

Przeczytaj więcej o psychoterapii psychodynamicznej na blogu pro-psyche.pl (kliknij).

TERAPIA SEKSUOLOGICZNA

Jest to krótko lub długoterminowa regularna praca skoncentrowana na określonych trudnościach związanych z życiem seksualnym osoby. Intensywność i czas trwania terapii, a także wykorzystywane techniki terapeutyczne są ściśle uzależnione od potrzeb osoby zgłaszającej się do seksuologa oraz natury przeżywanych trudności. Najczęściej stosowane metody pracy w terapii seksuologicznej to edukacja seksualna, techniki terapii poznawczo-behawioralne (w tym metody treningowe stosowane zgodnie z zaleceniem seksuologa w domu, samodzielnie lub w parze) czy neutralizowanie nieuzasadnionych lęków lub postaw, które utrudniają osiągnięcie satysfakcji seksualnej, a także techniki relaksacyjne.

W przypadku trudności seksuologicznych krótkoterminowe interwencje i psychoedukacja pomagają bywają wystarczające. Niekiedy jednak objawy seksuologiczne są wynikiem większych trudności związanych z ogólnym stylem funkcjonowania psychicznego, relacjami z drugim człowiekiem lub emocjami, z którymi nie potrafimy sobie poradzić. Bywa tak choć jedynym zauważalnym na pierwszy rzut oka objawem mogą być trudności w sferze seksualnej. Psycholog poprzez szczegółowy wywiad i spotkania konsultacyjne jest w stanie to ocenić i zdiagnozować. Wówczas może on zalecić psychoterapię długoterminową, której jednym z celów będzie poprawa w zakresie zdrowia seksualnego, lecz która umożliwi także bardziej całościowe podejście do zdrowia psychicznego.

 

Print Friendly, PDF & Email