fbpx

Kurs rozszerzający z zakresu psychologii klinicznej i podstaw psychoterapii dla studiujących psychologię

Data

10 spotkań, daty w opisie szkolenia

Harmonogram zajęć

piątki, 16:15-20:00

Adres

Platforma internetowa Zoom

}

Godziny szkoleniowe

50h

Zaświadczenie

Tak

Inwestycja

od 139 zł / msc.

Opis szkolenia:

 Prezentowany kurs kierowany jest do studentek i studentów psychologii od 2 roku wzwyż. Jego celem jest poszerzenie wiedzy z zakresu psychologii klinicznej i psychoterapii, w szczególności w zakresie psychopatologii i diagnozy psychologicznej oraz wzbogacenie kształcenia akademickiego. Spotkania odbywać się będą raz w miesiącu od października 2020 do czerwca 2021 w piątki w dwóch blokach.

Blok pierwszy (~ 1h 15min.) poświęcony będzie interaktywnej prezentacji danego zagadnienia, natomiast drugi blok (~ 2h 15 min.) będzie przeznaczony na prezentację i omówienie studium przypadku, analizę materiału klinicznego (m.in. dane z wywiadu, testy psychologiczne, fragmenty sesji psychoterapeutycznych). Przerwa pomiędzy blokami przeznaczona będzie na swobodną interakcję grupy i integrację.

Zupełnie inny rodzaj kształcenia psychologicznego

Formuła comiesięcznych spotkań ma nie tylko umożliwić podnoszenie praktycznej wiedzy z zakresu psychologii klinicznej i psychoterapii, ale także motywować i inspirować do ukierunkowanych własnych poszukiwań i dalszego szkolenia. Uczestnicy kursu otrzymają także dostęp do materiałów do pracy własnej przed lub po spotkaniu. Materiały przed spotkaniem będą proponowane dla osób chętnych w celu wyrównania poziomu grupy. Główny nacisk w trakcie spotkań będzie położony na kształtowanie w uczestnikach klinicznego psychologicznego myślenia o osobie.

Kurs przeznaczony jest wyłącznie dla studentek i studentów psychologii i został przygotowany z myślą o nich!

Spotkania będą prowadzone przez dyplomowanych psychoterapeutów, wykładowców akademickich, psychologów klinicznych, lekarza psychiatrę oraz przez innych zaproszonych gości. Pomimo, iż tematy spotkań pokrywają się z programem studiów na kierunku psychologia, zawarty materiał oraz forma realizacji zostały opracowane tak, aby uzupełniać, a nie powtarzać treści przewidzianych programem studiów z naciskiem na prezentacje realnych sytuacji klinicznych z pracy osób prowadzących.

Przykładowe tematy spotkań:

 1. Psychoterapia a inne formy pomocy psychologicznej
 2. Biologiczne (neuronalne) mechanizmy psychoterapii
 3. Psychologiczna diagnoza kliniczna
 4. Wywiad diagnostyczny przed procesem psychoterapii
 5. Zaburzenia afektywne: depresja
 6. Zaburzenia afektywne: CHAD
 7. Zaburzenia afektywne a zaburzenia osobowości
 8. Zaburzenia osobowości
 9. Psychofarmakologia i psychiatria ambulatoryjna cz. I
 10. Psychofarmakologia i psychiatria ambulatoryjna cz. II

Tematyka szkoleń może zostać zmodyfikowana pod wpływem potrzeb zgłoszonych przez grupę, m.in. o spotkania dotyczące psychoterapii uzależnień, profilaktyki depresji i zaburzeń lękowych poprzez mindfulness/uważność, konsultacja psychologiczna z parą.

Kurs będzie kontynuowany dla zainteresowanych w kolejnym roku.

  Informacje organizacyjne:

  Koszt miesięczny od 139 zł miesięcznie.

  1. Cena regularna 189 zł miesięcznie.
  2. Cena dla osób, które zapiszą się do końca sierpnia 2020 -30 zł – 159 zł za spotkanie.
  3. Osoby, które zapiszą się:
   1. w parze – z osobą towarzyszącą – dodatkowy rabat 10 zł za spotkanie.
   1. w trójce – z dwiema osobami towarzyszącymi – dodatkowy rabat 20 zł.
  4. Nieobecność w danym miesiącu nie zwalnia z odpłatności/raty.

  Liczba uczestników: od 12 do 18 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo udziału mają studentki i studenci 4 i 5 roku studiów. W przypadku zebrania się wystarczającej liczby osób możliwe będzie uruchomienie dwóch grup dostosowanych do poziomu dotychczasowego wykształcenia.

  Daty spotkań: 16.10.2020, 06.11.2020, 20.11.2020, 04.12.2020, 22.01.2020, 26.02.2020, 26.03.2020, 09.04.2020, 23.04.2020, 21.05.2020 (każdorazowo w godzinach 16:15 – 20:00)

  Miejsce spotkań: Ośrodek PROPSYCHE, ul. Nakielska 175a, Bydgoszcz i/lub online za pośrednictwem platformy ZOOM

  Certyfikaty: osoby uczestniczące otrzymują zaświadczenia ukończenia kursu, zawierające liczbę godzin oraz spis zrealizowanych spotkań.

  Kontakt: w przypadku pytań prosimy o kontakt pod adresem szkolenia@pro-psyche.pl

  Uczestnicy kursu otrzymują 10% rabat na inne szkolenia organizowane przez PROPSYCHE.

  Rejestracja:

  Rejestracja zamknięta.