Nakielska 175a, Bydgoszcz kontakt@pro-psyche.pl 790 219 220

Kurs rozszerzający z zakresu psychologii klinicznej

Prezentowany kurs kierowany jest do studentek i studentów psychologii od 2 roku wzwyż. Jego celem jest poszerzenie wiedzy z zakresu psychologii klinicznej i psychoterapii, w szczególności w zakresie psychopatologii i diagnozy psychologicznej oraz wzbogacenie kształcenia akademickiego. Spotkania odbywać się będą raz w miesiącu od października 2020 do czerwca 2021 w piątki w dwóch blokach.

Blok pierwszy (~ 1h 15min.) poświęcony będzie interaktywnej prezentacji danego zagadnienia, natomiast drugi blok (~ 2h 15 min.) będzie przeznaczony na prezentację i omówienie studium przypadku, analizę materiału klinicznego (m.in. dane z wywiadu, testy psychologiczne, fragmenty sesji psychoterapeutycznych). Przerwa pomiędzy blokami przeznaczona będzie na swobodną interakcję grupy i integrację.


Pełna nazwa szkolenia: Kurs rozszerzający z zakresu psychologii klinicznej i podstaw psychoterapii dla studiujących psychologię


W trakcie kursu pracować będziemy na przykładach z realnej praktyki klinicznej i psychoterapeutycznej – od kontekstu zgłoszenia, poprzez przebieg leczenia, aż do zakończenia kontaktu terapeutycznego.

Zupełnie inny rodzaj kształcenia psychologicznego

Formuła comiesięcznych spotkań ma nie tylko umożliwić podnoszenie praktycznej wiedzy z zakresu psychologii klinicznej i psychoterapii, ale także motywować i inspirować do ukierunkowanych własnych poszukiwań i dalszego szkolenia. Uczestnicy kursu otrzymają także dostęp do materiałów do pracy własnej przed lub po spotkaniu. Materiały przed spotkaniem będą proponowane dla osób chętnych w celu wyrównania poziomu grupy. Główny nacisk w trakcie spotkań będzie położony na kształtowanie w uczestnikach klinicznego psychologicznego myślenia o osobie.

Kurs stanowi interaktywną i nakierowaną na zdobywanie praktycznej wiedzy i umiejętności formę kształcenia, będącą uzupełnieniem kształcenia psychologicznego w ramach studiów

Kurs przeznaczony jest wyłącznie dla studentek i studentów psychologii i został przygotowany z myślą o nich!

Spotkania będą prowadzone przez dyplomowanych psychoterapeutów, wykładowców akademickich, psychologów klinicznych, lekarza psychiatrę oraz przez innych zaproszonych gości. Pomimo, iż tematy spotkań pokrywają się z programem studiów na kierunku psychologia, zawarty materiał oraz forma realizacji zostały opracowane tak, aby uzupełniać, a nie powtarzać treści przewidzianych programem studiów z naciskiem na prezentacje realnych sytuacji klinicznych z pracy osób prowadzących.

W czasie szkolenia szczegółowo omówimy, w jaki sposób efektywnie nawiązywać i utrzymywać przymierze terapeutyczne w zależności od typu pacjenta i problemu klinicznego

Przykładowe tematy spotkań:

 1. Psychoterapia a inne formy pomocy psychologicznej
 2. Biologiczne (neuronalne) mechanizmy psychoterapii
 3. Psychologiczna diagnoza kliniczna
 4. Wywiad diagnostyczny przed procesem psychoterapii
 5. Zaburzenia afektywne: depresja
 6. Zaburzenia afektywne: CHAD
 7. Zaburzenia afektywne a zaburzenia osobowości
 8. Zaburzenia osobowości
 9. Psychofarmakologia i psychiatria ambulatoryjna cz. I
 10. Psychofarmakologia i psychiatria ambulatoryjna cz. II

Tematyka szkoleń może zostać zmodyfikowana pod wpływem potrzeb zgłoszonych przez grupę, m.in. o spotkania dotyczące psychoterapii uzależnień, profilaktyki depresji i zaburzeń lękowych poprzez mindfulness/uważność, konsultacja psychologiczna z parą.

Kurs będzie kontynuowany dla zainteresowanych w kolejnym roku.


Rejestracja

Jeśli rozważasz udział, wypełnij ankietę: https://forms.gle/eB1ERxjuTkLT9tkM6

Poinformujemy Ciebie, gdy zamieścimy na stronie kolejne informacje.


Informacje organizacyjne

Koszt miesięczny od 139 zł miesięcznie.

 1. Cena regularna 189 zł miesięcznie.
 2. Cena dla osób, które zapiszą się do końca sierpnia 2020 -30 zł – 159 zł za spotkanie.
 3. Osoby, które zapiszą się:
  1. w parze – z osobą towarzyszącą – dodatkowy rabat 10 zł za spotkanie.
  1. w trójce – z dwiema osobami towarzyszącymi – dodatkowy rabat 20 zł.
 4. Nieobecność w danym miesiącu nie zwalnia z odpłatności/raty.

Liczba uczestników: od 12 do 18 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo udziału mają studentki i studenci 4 i 5 roku studiów. W przypadku zebrania się wystarczającej liczby osób możliwe będzie uruchomienie dwóch grup dostosowanych do poziomu dotychczasowego wykształcenia.

Daty spotkań: 16.10.2020, 06.11.2020, 20.11.2020, 04.12.2020, 22.01.2020, 26.02.2020, 26.03.2020, 09.04.2020, 23.04.2020, 21.05.2020 (każdorazowo w godzinach 16:15 – 20:00)

Miejsce spotkań: Ośrodek PROPSYCHE, ul. Nakielska 175a, Bydgoszcz i/lub online za pośrednictwem platformy ZOOM

Certyfikaty: osoby uczestniczące otrzymują zaświadczenia ukończenia kursu, zawierające liczbę godzin oraz spis zrealizowanych spotkań.

Kontakt: w przypadku pytań prosimy o kontakt pod adresem szkolenia@pro-psyche.pl

Uczestnicy kursu otrzymują 10% rabat na inne szkolenia organizowane przez PROPSYCHE.

Print Friendly, PDF & Email