Nakielska 175a, Bydgoszcz kontakt@pro-psyche.pl 790 219 220

Intensywny trening umiejętności psychospołecznych i interpersonalnych

Niniejszy trening dedykujemy osobom, które studiują kierunku pomocowe, niedawno ukończyły studia lub pracują w zawodzie pomocowym, ale nie posiadają tego rodzaju doświadczenia za sobą i chcą rozwijać umiejętności interpersonalne pod kątem rozwoju zawodowego. Zapraszamy psychologów, pedagogów, trenerów i przedstawicieli zawodów pokrewny oraz studentów tych kierunków.

Umiejętności psychospołeczne, tzw. „miękkie”, stanowią podstawę pomyślnej interakcji między ludźmi.

W zawodach pomocowych (psycholog, psychoterapeuta, pedagog, trener itp.) stanowią jeden z fundamentów efektywnej i satysfakcjonującej pracy. Proponujemy unikatowy roczny trening tych umiejętności. Program treningu został przygotowany specjalnie z uwzględnieniem potrzeb osób studiujących takie kierunki jak psychologia i pedagogika, które planują w przyszłości podjąć pracę w obszarze szeroko rozumianej profilaktyki i terapii zaburzeń psychicznych. Niewątpliwą korzyścią jest także możliwość przyjrzenia się stosowanym stylom komunikacyjnym i relacyjnym we własnym życiu, co może stanowić także punkt wyjścia do pracy nad relacjami z osobami bliskimi.

Grupa rozwijająca umiejętności psychospołeczne i interpersonalna stanowi cenne wprowadzenie do dalszego kształcenia w ramach kursów psychoterapii i treningu.

Unikatowe doświadczenie w pracy własnej w rozwijaniu kompetencji pomocowych

Przez pracę własną rozumiemy szkoleniowe doświadczenia treningowe, terapeutyczne, czy też – szerzej rozwojowe, które mają na celu budowanie świadomości osoby świadczącej wsparcie, pomoc w zakresie jej lub jego kompetencji i trudności interpersonalnych. Trening w całości oparty został o interaktywne ćwiczenia grupowe. Uczestniczki i uczestnicy grupy angażując się w ćwiczenia będą miały i mieli szansę świadomie i z informacjami zwrotnymi od grupy przyjrzeć się sobie i swoim kompetencjom, ale także i trudnościom, których będą doświadczać w interakcji z innymi osobami. Trening będzie prowadzony w oparciu o teorię procesu grupowy.

Trening ma intensywny charakter

Oferowany trening rozpoczyna się trzydniowym treningiem interpersonalnym (22h dydaktyczne; piątek-niedziela; październik) i jest kontynuowany na 8 całodniowych sobotnich spotkaniach (8h dydaktycznych + przerwy; październik – czerwiec) skupionych wokół konkretnej tematyki interpersonalnej (m.in. komunikacja werbalna i niewerbalna, schematy poznawcze i stereotypy, męskość, kobiecość i seksualność).

Spotkania będą prowadzone przez dyplomowanych psychologów i psychoterapeutów.

Jako ludzie jesteśmy bardzo różnymi osobami, rozumienie jak podobieństwa i różnice budują lub utrudniają kontakt interpersonalny jest niezbędnym doświadczeniem w rozwoju zawodowym psychologa, pedagoga i innych zawodów pomocowych. Tego nie da się wyczytać, grupy trzeba doświadczyć!

Korzyści z udziału treningu

 • lepsze rozumienie siebie i innych ludzi w relacjach interpersonalnych, zauważenie własnego wpływu na relacje z innymi, w szczególności zaś na swój styl funkcjonowania w grupie
 • rozwijanie umiejętności i zachowań komunikacyjnych, w tym nauka otrzymywania i udzielania informacji zwrotnej,
 • weryfikacja i możliwość zmiany swoich zachowań
  i utrwalonych niepożądanych nawyków, które przeszkadzają w budowaniu i utrzymywaniu dobrych relacji z innymi ludźmi,
 • poznanie różnorodności reakcji własnych, jak i innych osób na sytuacje konfliktowe i nauka radzenia sobie z konfliktem i w sytuacji konfliktu

Powyższa lista nie wyczerpuje możliwej palety korzyści, jakie uczestnicy mogą odnieść w trakcie treningu. Każdy może spojrzeć na trening inaczej i może rozwinąć indywidualne cele, które będą sprzyjały jej lub jego rozwojowi osobistemu, przełamaniu trudności i lepszemu rozumieniu siebie i innych.


Rejestracja

Jeśli rozważasz udział, wypełnij ankietę: https://forms.gle/eB1ERxjuTkLT9tkM6

Poinformujemy Ciebie, gdy zamieścimy na stronie kolejne informacje oraz udostępnimy oficjalny formularz rejestracyjny.


Informacje organizacyjne

Koszt miesięczny od 239 zł

 1. Cena regularna 299 zł miesięcznie.
 2. Cena dla osób, które zapiszą się do końca sierpnia 2020 -30 zł.
 3. Osoby, które zapiszą się:
  1. w parze – z osobą towarzyszącą – dodatkowy rabat 20 zł za spotkanie.
  1. w trójce – z dwiema osobami towarzyszącymi – dodatkowy rabat 30 zł.
 4. Nieobecność w danym miesiącu nie zwalnia z odpłatności/raty.

Liczba uczestników: od 10 do 12 osób.

Miejsce spotkań: Ośrodek PROPSYCHE, ul. Nakielska 175a, Bydgoszcz

Certyfikaty: osoby uczestniczące otrzymują zaświadczenia ukończenia treningi, zawierające liczbę godzin oraz jego opis.

Kontakt: w przypadku pytań prosimy o kontakt pod adresem szkolenia@pro-psyche.pl

Uczestnicy treningu otrzymują 10% rabat na inne szkolenia organizowane przez PROPSYCHE.

Print Friendly, PDF & Email