Seksualność jest integralną częścią osobowości każdego człowieka. Prawa seksualne są uniwersalnymi prawami.

Jako psycholodzy regularnie pracujemy w charakterze edukatorów seksualnych. Wokół zagadnień edukacji seksualnej narosło wiele mitów. Jest to na tyle ciekawy i złożony obszar wiedzy, że możliwe jest ujęcie zawartych w nim zagadnień seksualności człowieka na wiele różnych sposobów. Aby przejrzyście zakomunikować nasze rozumienie edukacji seksualnej oraz wartości, które stoją u podstaw tego rodzaju naszej pracy przygotowaliśmy poniższy post.

Merytorycznie opieramy się na standardach Światowej Organizacji Zdrowia, zaleceniach Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego oraz najnowszych badaniach z obszaru seksualności człowieka.

 • Za Deklaracją Praw Seksualnych (Światowa Organizacja Zdrowia, 2012) uważamy, że:
  • Seksualność jest integralną częścią osobowości każdej istoty ludzkiej. Jej pełny rozwój zależy od zaspokojenia podstawowych ludzkich potrzeb, takich jak pragnienie kontaktu, intymności, ekspresji uczuć, przyjemności, czułości i miłości.
  • Seksualność kształtuje się w wyniku wzajemnych relacji pomiędzy osobą a otaczającymi ją strukturami społecznymi. Pełny rozwój seksualności jest niezbędny do osiągnięcia dobrostanu w wymiarze indywidualnym, interpersonalnym oraz społecznym.
  • Prawa seksualne są uniwersalnymi prawami człowieka, bazującymi na niezbywalnej wolności, godności i równości wszystkich istot ludzkich. Ponieważ zdrowie jest fundamentalnym prawem człowieka, tak samo podstawowym prawem człowieka musi być jego zdrowie seksualne.
 • Naszym celem w pracy z młodzieżą w zakresie edukacji seksualnej jest:
  • podtrzymywanie i pobudzanie ciekawości poznawczej młodych ludzi,
  • zachęcanie do podejmowania tematu seksualności człowieka,
  • skłanianie do refleksji nad środowiskiem społecznym, zachęcanie do zadawania pytań oraz promowanie krytycznego myślenia,
  • zachęcanie do prowadzenia merytorycznej i kulturalnej dyskusji poprzez argumentowanie własnych opinii i odnoszenie się do innych opinii z szacunkiem,
  • przekazywanie rzetelnej i najnowszej wiedzy na temat seksualności człowieka,
  • zachęcanie do patrzenia na ludzi i świat z różnych perspektyw, szanując różnice jednostkowe i kulturowe,
  • dostarczanie wiedzy, promowanie zdrowia seksualnego, szanowanie różnić w światopoglądzie, wartościach, wyznaniu itp.,
  • nieprzekonywanie na siłę, a zachęcanie do samodzielnego myślenia i dokonywania odpowiedzialnych wyborów zgodnie z własnymi decyzjami,
  • promowanie bezpiecznych kontaktów seksualnych, zarówno pod względem medycznym, jak i emocjonalnym.

Jeśli interesuje Ciebie nasza praca z młodzieżą w zakresie edukacji seksualnej i szukasz osób, które przeprowadzą w Twojej instytucji profesjonalne warsztaty profilaktyczno-edukacyjne w tym obszarze, skontaktuj się z nami poprzez adres email szkolenia@pro-psyche.pl lub telefonicznie pod numerem podanym na stronie. Obejmujemy swoją działalnością: Bydgoszcz, Toruń, Włocławek, Inowrocław oraz okolice. Warsztaty realizujemy pod różnym kątem i kładziemy nacisk na takie aspekty rozwoju psychoseksualnego, na jakie należy zwrócić szczególną uwagę ze względu na potrzeby konkretnych grupy lub specyfikę szkoły, klasy.