fbpx

Diagnoza neuropsychologiczna

m. in. diagnoza funkcji poznawczych w chorobach otępiennych

Neuropsycholog Bydgoszcz

Profesjonalna diagnoza neuropsychologiczna

Wykonujemy badania neuropsychologiczne, m.in.:

 • dla potrzeb diagnozy łagodnych zaburzeń poznawczych oraz diagnozy i leczenia otępień,
 • profilaktycznie dla osób starszych z ryzykiem zaburzeń poznawczych o typie otępienia,
 • w celu odpowiedzi na pytanie czy doświadczane trudności mają naturę psychiczną, czy neurologiczną,
 • w celu oceny wpływu leczenia/choroby na funkcjonowanie poznawcze,
 • na zlecenie lekarza kierującego lub na zgłoszenie prywatne,
 • jako część innych diagnoz psychologicznych.

Kiedy warto wykonać badanie neuropsychologiczne?

Na badanie neuropsychologiczne najczęsciej skieruje nas specjalista neurolog lub psychiatra, gdy potrzeba określić jaka jest natura i nasilenie trudności poznawczych. Psycholog jest w stanie w oparciu o wywiad neuroopsychologiczny i wyniki badania funkcji poznawczych ocenić, jakie funkcje są w normie, a jakie są zaburzone i w jakim stopniu.

Badanie funkcji poznawczych może wykonać także każdy bez zlecenia lekarza, jesli poszukujemy obiektywnej informacji na temat naszego funkcjonowania. Np. gdy chcemy ocenić, z czego mogą wynikać trudności w uczeniu się – niezależnie od tego czy mamy lat 15, czy 50.

Skontaktuj się ze specjalistą

W celu umówienia pierwszej wizyty prosimy o kontakt telefoniczny
+48 790 219 220

Czym jest diagnoza neuropsychologiczna?

Diagnostyka neuropsychologiczna jest specjalistyczną formą diagnozy psychologicznej, która łączy w sobie wiedzę z zakresu neurologii klinicznej  psychiatrii i psychologii poznawczej. Jej głównym celem jest ocena funkcjonowania poznawczego i emocjonalnego pod kątem sprawności układu nerwowego. W szczególności neuropsycholog zainteresowany jest oceną funkcjonowania pacjenta w takich aspektach jak sprawność myślenia, rozumienie mowy i sprawności językowych, pamięci, uwagi itp.

Kim jest neuropsycholog?

Neuropsycholog to psycholog, który specjalizuje się w diagnozie i terapii neuropsychologicznej – posiada odpowiednie wykształcenie specjalistyczne oraz doświadczenie zawodowe.

Neuropsycholog to także specjalista psychologii klinicznej z podspecjalizacją z zakresu neuropsychologii. Aby zostać specjalistą psychologiem kliniczny, neuropsychologiem poza studiami psychologicznymi należy ukończyć 4-letnie szkolenie specjalizacyjne w obszarze psychologii klinicznej oraz pomyślenie zdać egzamin teoretyczny i praktyczny przed komisją specjalizacyjną. Jest to analogiczna specjalizacja w ochronie zdrowia do tej, którą kończą lekarze.

Jak wygląda badanie neuropsychologiczne?

Badanie neuropsychologiczne poprzedza rozmowa wstępna lub tzw. wywiad neuropsychologiczny. W każdym badaniu kluczowe jest, aby przyjrzeć się trudnościom osoby badanej w kontekście. Zatem bardzo ważne będzie dla neuropsychologa to jak funkcjonowała osoba przed pojawieniem się trudności, jakie jest jej pochodzenie, jak rozwijała się w dzieciństwie, czy doświadczyła jakichkolwiek urazów, jaki miała przed pojawieniem się problemów z pamięcią, czy uwagą temperament, jak funkcjonowała w grupie itp. Po zebraniu wstępnego wywiadu oraz określeniu, jakiego rodzaju trudności zgłasza osoba badana, neuropsycholog przystępuje do właściwego badania. Warto zauważyć także, w czasie rozmowy wstępnej neuropsycholog ocenia także usposobienie i motywację osoby badanej oraz sposób posługiwania się gramatyką i słownictwem, ponieważ mogą to być również istotne wskazówki diagnostyczne.

Właściwe badanie neuropsychologiczne składa się zazwyczaj z kilku prób lub inaczej testów neuropsychologicznych. Są to różnego typu zadania, które pomagają specjaliście ocenić sprawność poszczególnych funkcji poznawczych. Mogą to być zadania oceniające sprawność pamięci, uwagi, zdolności do myślenia abstrakcyjnego, czy zdolności do właściwego postrzegania obiektów i przestrzeni. Niektóre zadania wykonywane są z wykorzystaniem arkuszy papierowych, ołówka czy długopisu, a niektóre przeprowadzamy, korzystając  nowoczesnych aplikacji komputerowych, takich jak Wiedeński System Testów Psychologicznych lub system diagnozy i rehabilitacji poznawczej REHACOM.

Neuropsycholog - badanie osób starszych z podejrzeniem otępienia

Badanie neuropsychologiczne w różnicowaniu otępień

W PROPSYCHE specjalizujemy się w diagnozie neuropsychologicznej przeprowadzanej na potrzeby potwierdzenia lub wykluczenia zaburzeń otępiennych u osób starszych. Badamy pacjentów na zlecenie innych specjalistów, takich jak neurolog czy psychiatra, wspomagając postawienie przez nich rozpoznania zaburzeń otępiennych i/lub innych chorób układu nerwowego, które wpływają na obniżenie sprawności funkcji poznawczych.

Badanie neuropsychologiczne dostarcza ważnych informacji lekarzowi w procesie różnicowania przyczyny otępienia oraz włączenia właściwego leczenia. Do przyczyn otępienia zaliczają się m.in.:

 • choroba Alzheimera – wywołuje otępienie o typie alzheimerowskim,
 • choroba Picka i podobne do niej zaburzenia prowadzące do degeneracji płatów skroniowych i czołowych,
 • zmiany naczyniowe w mózgu (otępienie naczyniopochodne),
 • choroba Parkinsona,
 • choroba ciał Lewy’ego (otępienie z ciałami Lewy’ego),
 • zaburzenia metaboliczne i inne (np. cukrzyca, zakażenie HIV, niedobór witamin)

 

Skontaktuj się ze specjalistą

W celu umówienia pierwszej wizyty prosimy o kontakt telefoniczny
+48 790 219 220

mgr Łukasz Warchoł

mgr Łukasz Warchoł

psycholog, neuropsycholog

psychoterapia, pomoc psychologiczna
i seksuologiczna indywidualna i dla par, diagnoza psychologiczna