Diagnoza rozwoju i trudności rozwojowych dzieci i młodzieży

Dobra diagnoza – skuteczna terapia i wspomaganie rozwoju

Diagnoza to bardzo ważny i integralny element początkowej fazy terapii. Umożliwia ona:

 • wykrycie mechanizmów leżących u podstaw doświadczanych trudności i objawów u dziecka;
 • właściwe ukierunkowanie procesu leczenia, „uszycie na miarę” dalszego postępowania – każda diagnoza jest stawiana indywidualnie w oparciu o dostępne narzędzia diagnostyczne, każde postępowanie, liczba spotkań jest dopasowywana indywidualnie do konkretnego malucha;
 • opisanie obecnego funkcjonowania dzieci lub nastolatka, nie tylko jego słabych stron, ale przede wszystkim mocnych, na których można oprzeć pomoc dla dziecka;
 • weryfikację czy dalsze leczenie jest potrzebne, a jeśli tak to w jakiej formie;
 • zalecenia do pracy dla rodziców i placówek oświatowych.

Diagnoza rozwoju i trudności

Dobrze postawiona diagnoza, to podstawa każdego skutecznego leczenia. Dlatego w Propsyche proponujemy kompleksową diagnozę psychologiczno-pedagogiczną dzieci. Jej całościowość polega nie tylko na zastosowaniu odpowiednio dobranych do konkretnego przypadku testów, ale także na obserwacji dziecka w miejscu, gdzie pojawiają się niepokojące rodzica lub nauczycieli sytuacje. Nasi diagności mogą zobaczyć, jak dziecko zachowuje się w przedszkolu lub w szkole, w kontakcie z rówieśnikami na placu zabaw lub w domowym zaciszu.

Pamiętajmy, że pandemia spowodowała wręcz lawinowy wzrost różnego typu problemów wśród dzieci. To właśnie one są grupą, która chyba najbardziej ucierpiała podczas izolacji. Dużo się mówi ostatnio o problemach młodzieży, ale ograniczenie kontaktów społecznych dotknęło także małe dzieci. Według badań maluchy urodzone w trakcie pandemii poznawczo rozwijają się gorzej niż np. ich starsi koledzy i koleżanki. Oczywiście są problemy, które pojawiają się i pojawiały niezależnie od epidemii: ADHD, autyzm i inne zaburzenia rozwoju. Jeśli masz obawy czy rozwój Twojego dziecka przebiega prawidłowo. Zadajesz sobie pytanie z czego wynikają problemy Twojej pociechy i jak im przeciwdziałać, możesz zdecydować się na kompleksową diagnozę w Propsyche.

Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna to proces, w ramach którego psycholog i pedagog w oparciu o odpowiednie narzędzia diagnostyczne (wywiad, obserwację, wybrane kwestionariusze i testy) starają się rozpoznać psychologiczne mechanizmy funkcjonowania badanego i wyjaśniać pojawiające się problemy oraz przewidywać możliwości zmiany i sposoby wpływania na nie. Diagnoza odbywa się w tandemie – diagnozuje dwóch specjalistów jeden to psycholog, a drugi pedagog.

Jak przebiega diagnoza psychologiczna dziecka w Propsyche?

U nas diagnoza to najczęściej cykl 3 do 5 spotkań z psychologiem oraz pedagogiem. Konkretna liczba wizyt uzależniona jest od wielu czynników – każdy przypadek jest inny, a w Propsyche dokładnie przyglądamy się indywidualnym potrzebom każdego pacjenta. Pierwsze spotkanie służy zwykle zebraniu wywiadu. Przed wizytą dobrze jest odpowiedzieć sobie na takie pytania jak: Co dla mnie stanowi problem? Od jak dawna się z nim zmagam? Czy były już próby poradzenia sobie z nim i jak się skończyły?

Kolejne spotkanie bądź spotkania to zwykle zastosowanie dobranych indywidualnie do danego dziecka narzędzi badawczych. Jeśli zaistnieje potrzeba, tak jak już wspominaliśmy, jest też możliwość obserwacji zachowań dziecka w placówce edukacyjnej lub miejscu, w którym trudne zachowania się pojawiają. Obserwacja dziecka w środowisku rówieśniczym jest bardzo ważnym elementem fachowej diagnozy.

Ostatnie spotkanie najczęściej służy omówieniu uzyskanych w trakcie badań wyników oraz wynikających z nich wniosków odnośnie dalszego postępowania. Takie spotkanie, nazywane rozmową post diagnostyczną przeprowadzają psycholog i pedagog. Jej celem jest wyjaśnienie rodzicom diagnozy, omówienie zaleceń dla rodziny i np. szkoły oraz sposobu pracy z dzieckiem i przebiegu dalszej terapii. Diagnozę dajemy rodzicom w formie papierowej – czas oczekiwania od momentu zakończenia obserwacji i zamknięcia procesu diagnozy do spotkania z rodzicami, to nie więcej niż 3 tygodnie.

Rodzaje diagnozy w ośrodku w Bydgoszczy

Diagnoza zaburzeń rozwoju – diagnozowanie całościowych zaburzeń rozwoju jest procesem wieloetapowym i długotrwałym Nie ma jednego badania, które jednoznacznie określi zaburzenia ze spektrum autyzmu. W proces diagnostyczny zaangażowany jest zespół specjalistów różnych dziedzin, aby móc uwzględnić wszystkie sfery rozwoju dziecka. Dla całościowych zaburzeń rozwoju niezbędna do postawienia diagnozy jest obserwacja w środowisku rówieśniczym. W przygotowaniu opinii i rozmowie post diagnostycznej uczestniczy dwóch specjalistów.

 • konsultacja diagnostyczna,
 • obserwacja dziecka na przykład w szkole, przedszkolu, domu – stawka godzinowa plus dojazd,
 • rozmowa post-diagnostyczna zespołu diagnostycznego,
 • przygotowanie opinii.

Diagnoza funkcjonalna polega na określeniu poziomu funkcjonowania dziecka w różnych aspektach i sferach rozwoju.

Podczas diagnozy oceniany jest rozwój dziecka w wielu sytuacjach. Diagnoza funkcjonalna pozwala na określenie słabych i mocnych stron dziecka. Badamy jego potencjał rozwojowy oraz dokładnie ustalamy potrzeb dziecka i sposoby ich zaspokajania. Obserwacja dziecka w konkretnych sytuacjach oraz ocena jego rozwoju umożliwia zidentyfikowanie trudności, a co za tym idzie przygotowanie zaleceń dla rodziców, nauczycieli, wychowawców.

W Propsyche oferujemy:

 • ocenę funkcjonowania dziecka w poszczególnych obszarach rozwoju;
 • ocenę funkcjonowania dziecka w placówce edukacyjnej w celu opracowania zaleceń dla nauczycieli;
 • ocenę funkcjonowania społeczno-emocjonalnego dziecka w sytuacji kryzysu (rozwód rodziców, śmierć osoby bliskiej, wypadek lub inne trudne sytuacje życiowe, których dziecko doświadczyło).

W tym przypadku również przygotowaniem opinii zajmuje się dwuosobowy zespół diagnostyczny, który spotyka się z rodzicami podczas rozmowy post diagnostycznej.

Obserwacja dziecka w miejscu, gdzie pojawiają się problemy z jego zachowaniem (szkoła, przedszkole, dom):

 • rozmowa post diagnostyczna zespołu diagnostycznego,
 • przygotowanie opinii,
 • psychoedukacja, trening umiejętności lub kompetencji rodzicielskich,

Przykładowe metody diagnostyczne 

Karty Oceny Zachowania i Emocji – KOZE – jest to badanie nietypowych zachowań i reakcji emocjonalnych dziecka od wieku niemowlęcego do końca okresu szkolnego. Karty Oceny Zachowania i Emocji KOZE są narzędziem pozwalającym na wykrycie niepokojących objawów w zachowaniu i reakcjach emocjonalnych dziecka, które są ilościowo lub jakościowo odmienne od standardowych na poszczególnych etapach rozwoju. Informacje zebrane przy pomocy kwestionariusza KOZE ułatwiają opracowanie opisowej opinii psychopedagogicznej, postawienie wstępnej diagnozy poprzez przyporządkowanie objawów do określonych syndromów zaburzeń. Pozwalają także ustalić jaka dalsza diagnostyka jest potrzebna i czy przydatne będą konsultacje z innymi specjalistami.

Więcej informacji w krótce…

Zespół Propsyche

Skontaktuj się ze specjalistą

W celu umówienia pierwszej wizyty prosimy o kontakt telefoniczny

+48 790 219 220

mgr Edyta Tubiszewska

mgr Edyta Tubiszewska

psycholog i terapeuta dzieci

diagnoza pedagogiczno-psychologiczna, terapia indywidualna i grupowa dla dzieci i młodzieży, wsparcie wychowawcze dla rodziców

mgr Barbara Golasik

mgr Barbara Golasik

pedagog, psychoterapeuta dzieci i młodzieży

diagnoza pedagogiczno-psychologiczna, terapia indywidualna i grupowa dla dzieci i młodzieży, wsparcie wychowawcze dla rodziców