Asteria Lutogniewska - Pangowska

mgr Asteria Lutogniewska – Pangowska

psycholog, psychoterapeuta

  Zakres usług

  • terapia indywidualna młodzieży,
  • wsparcie psychologiczne dzieci i dorosłych,
  • warsztaty podnoszące kompetencje wychowawcze rodziców

  O specjaliście

  „Od kilkunastu lat pracuję czynnie w swoim zawodzie, moje doświadczenie obejmuje pracę z dziećmi i młodzieżą oraz ich rodzicami, osobami doświadczającymi różnych trudności życiowych, poszukujących siebie i swojej ścieżki rozwoju. Zajmuję się m.in. terapią indywidualną i rodzinną, diagnozą dzieci z trudnościami szkolnymi i wychowawczymi, poradnictwem zawodowym, prowadzę warsztaty oraz grupy wsparcia dla rodziców oraz zajęcia psychoedukacyjne i warsztatowe dla uczniów. 

  Ukończyłam kurs podstawowy oraz zaawansowany z zakresu Psychoterapii Systemowej Indywidualnej, Par i Rodzinnej. kurs terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży, Szkołę Trenerów Psychologicznego Treningu Grupowego oraz studia podyplomowe „Seksuologia Kliniczna – Opiniowanie, Edukacja, Terapia”, jestem trenerem Family Connection.”

  W swojej pracy kieruję się kodeksem etycznym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Kodeksem etyki psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Zobowiązuje mnie to m.in. do bezwzględnego zachowania tajemnicy zawodowej.